... این عشق نیرومند و قوی به انسانیّتِ انسان جز در سایه ی آن زخم های فرود آمده بر روح بزرگ آسمانیان در زمینِ آشفته نیست. آنان که جز خواندن و خواندن و خواندن راهی برای بشر نیافتند:

مولانا:

این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من

صد رحمت و صد آفرین، بر دست و بر بازوی او

عاشقانه می خواندند و بر این باور بودند که عقل های رشد یافته و پیشرفت گرا می توانند روشنایی را در جهان افزون کنند و بدگفتاری و بدفعلی را از جهان بیرون برانند:

مولانا:

زانکه با عقلی چو عقلی جفت شد

مانع بدفعلی و بدگفت شد

عقل با عقل دگر دو تا شود

نور افزون گشت و ره پیدا شود

گویی آنان زندگی را در افتادن با هیولای جهل می دانستند و می دانند که جهل مانند گربه ای درّنده! چنگال بر چهره ی مرغ بی بال (انسان نادان) می افکند:

مرغ پر نارسته چو پرّان شود

لقمه ی هر گربه ی درّان شود

اکنون هر چه هستی یک انسان، یک منتقد، یک موسیقی دان، یک اندیشه ور، یک ژرف اندیش، یک تودار تو دل برو! یک آراسته ی باوقار، یک گزنده ی نیشدار، یک دستِ بخشنده، یک نگاه درخشنده، یک هم سفر جاودانه، ... .

بی گمان می دانی که با برخی نمی توان خداحافظی کرد برخی هم سفران جاودانه ی روح ما هستند، حتی اگر از آنان یک جمله شنیده باشیم و یا آنان را تنها یک بار دیده باشیم. آنان که جهان در قلبشان بوده است و به همین سبب هرگز از قلب جهان بیرون نرفته اند، آنان که برای پرسش های بنیادین «کی ام؟ چی ام؟ کجایم؟» پاسخ های راستین یافتند و ...

آنان در نوروز زندگی خویش و در تحویل آن همراه با خانه تکانیِ خانه ی ساکن و ثابت خویش به خانه تکانی روحی و روانی و باطنی خویش آغازی تازه آغازیدند!

ادامه دارد ...

/ 3 نظر / 12 بازدید
یک انسان!!!

فردای آن روز دوباره شهريار کوچولو آمد. روباه گفت: -کاش سر همان ساعت ديروز آمده بودی. اگر مثلا سر ساعت چهار بعد از ظهر بيايی من از ساعت سه تو دلم قند آب می‌شود و هر چه ساعت جلوتر برود بيش‌تر احساس شادی و خوشبختی می‌کنم. ساعت چهار که شد دلم بنا می‌کند شور زدن و نگران شدن. آن وقت است که قدرِ خوشبختی را می‌فهمم! اما اگر تو وقت و بی وقت بيايی من از کجا بدانم چه ساعتی بايد دلم را برای ديدارت آماده کنم؟... هر چيزی برای خودش قاعده‌ای دارد...

mahsaaa

sekast bayad enerjiye khofte ra bidar konad......mokhlese aghye mirzai[چشمک]

Ati

slm.ostade azizam heyf k sa-adat dar kenare u dashtano nadashtam,b omide an ruz k 2bare shagerdtun basham vali na oon shagerde ghabli,ye shagerde tavana va ali k hameye testasho 100 bezane.be omide oon ruz k shagerdi too no konam felan bye[فرشته][گل][قلب]